Regulamin

Profesjonalne kosmetyki Lady Si

Karolina Borowska

ul. Twardzickiego 33b

85-793 Bydgoszcz

NIP.: 554-243-77-82

Sprawdzenie dostarczonych przesyłek do Państwa, musi odbyć się przy kurierze, w przypadku gdy paczka jest uszkodzona, należy spisać protokół szkody (kurier zawsze posiada pusty egzemplarz protokołu szkody).

Brak spisania protokołu szkody przy kurierze, powoduje odrzucenie reklamacji przez firmy kurierskie.

 

Obsługa sklepu internetowego:

kontakt@ladysi.com.pl

tel.: 604 221 551 lub 52 342 09 05

SKLEPY STACJONARNE:

 ul.Twardzickiego 33b

 85-791 Bydgoszcz

 tel.: 604 221 551 lub 52 342 09 05 - obsługa sklepu internetowego

lub:

ul. Gdańska 54

85-021 Bydgoszcz

tel.: 512 160 900 lub 52 321 20 96

 

*Jesteś fryzjerem lub prowadzisz salon fryzjerski? Zapytaj się o specjalne rabaty przygotowane dla osób z branży fryzjerskiej.

Napisz e-mail: kontakt@ladysi.com.pl

lub zadzwoń  604-221-551 & 52 342 09 05

Przygotujemy specjalną ofertę dla Ciebie*

 

 

I. Postanowienia Ogólne

1.    Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym LADY SI działającym pod adresem: www.ladysi.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.


2. Wszystkie sprzedawane towary pochodzą od dystrybutorów konkretnej marki. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż nie wszyscy producenci dołączają do produktów certyfikaty autentyczności, zabezpieczają je folią czy też pakują w kartoniki. Nasza firma gwarantuje, że Klient otrzyma wszystko to co wytworzył i załączył do danego artykułu konkretny producent.

3. Na dokonanie płatności przelewem mają Państwo 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. O zaksięgowaniu wpłaty i rozpoczęciu realizacji zamówienia zostaną Państwo powiadomieni mailem. Przy płatnościach on-line potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymają Państwo w momencie, gdy Państwa zapłata zostanie pozytywnie autoryzowana. Jeżeli zdecydują się Państwo na wysyłkę za pobraniem, płatność za towar odbędzie się gotówką u kuriera.

5.  W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub on-line zamówienie zostanie automatycznie anulowane, jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 10 dni roboczych.

6.  Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi w większości przypadków od 1 do 4 dni roboczych.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania Państwa wpłaty na koncie lub pozytywnej autoryzacji Państwa płatności (zapłata on-line). W przypadku wysyłek za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

8.  Klient, który nie odbierze przesyłki za pobraniem zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej w zakresie zawartej umowy kupna-sprzedaży (prawo do rezygnacji z zamówienia i zwrotu przysługuje, zgodnie z prawem polskim, wyłącznie w przypadku pierwotnego odebrania przesyłki nadanej od sprzedawcy); Klient taki zobowiązuje się pokryć (poza kwotą stanowiącą wartość zamówienia) wszelkie koszty Profesjonalne kosmetyki Lady Si Karolina Borowska Armii Ludowej 1/28 85-791 Bydgoszcz i ewentualnymi kosztami wysyłania upomnień, wezwań do zapłaty i wszelkiej korespondencji związanej z koniecznością wyegzekwowania wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży.

9. W przypadku nieodebrania wysłanej paczki z zamówieniem opłaconym z góry i jej zwrotu do nadawcy (Profesjonalne kosmetyki Lady Si Karolina Borowska), przesyłka zostanie ponownie nadana na wskazany adres po dokonaniu przez Klienta wpłaty obejmującej koszty zwrotu pierwotnej przesyłki oraz koszty ponownego nadania zamówienia.

II.   Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.    Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a)    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b)    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b)    dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”.

4.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Złóż Zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

IV. Zasady płatności

1.    Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c)    kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

2.    W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

PKO BP

74 1020 1475 0000 8702 0175 7541

Profesjonalne kosmetyki Lady Si

Karolina Borowska

ul. Siedzikówny Inki 1/28

85-793 Bydgoszcz

 

Dla przelewów z zagranicy:

PL74 1020 1475 0000 8702 0175 7541

KOD SWIFT; BPKOPLPW  

3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Płatności.pl

V.   Dostawa zamówionego Towaru

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

2.    Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 4 dni roboczych:
a)    od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b)    od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

VI. Zwroty, wymiany, reklamacje

1.   Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

2.  Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zwrotu (rezygnacji z zakupu) jest pierwotne odebranie przez klienta nadanego do niego towaru. Zwrot pieniędzy za dany towar następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru i jest dokonywany na wskazane konto przez kupującego.
3. Klient odsyła towar do Profesjonalne kosmetyki Lady Si na koszt własny przesyłką kurierską lub paczką pocztową (bardzo prosimy aby dokładnie zabezpieczyć produkt). Towar zwracany musi zostać przesłany w formie, która zabezpieczy go przed wszelkimi uszkodzeniami.
4. Nie przyjmujemy przesyłek nadanych do nas za pobraniem.

5. W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem, Klient ma prawo do jego wymiany na poprawny. Wymiana towaru dokonywana jest w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od Klienta produktu niezgodnego z zamówieniem. Klient zobowiązany jest odesłać do nas (w formie paczki pocztowej lub kurierskiej na adres podany w zakładce "Kontakt") dany produkt w nienaruszonym stanie (w oryginalnym opakowaniu nienoszącym śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą VAT).
6. Wymiana towaru jest możliwa w terminie 10 dni od daty jego otrzymania. Po otrzymaniu zwracanego towaru Profesjonalne kosmetyki Lady Si Karolina Borowska skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów wymiany – mogą Państwo dokonać wymiany produktu na dowolny z naszej oferty, niezależnie od jego ceny (w przypadku towarów tańszych otrzymują Państwo zwrot różnicy, a w przypadku droższych różnica ta musi zostać przekazana  przed wysyłką nowego artykułu). Koszty ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedający. Klient odsyła towar, który ma podlegać wymianie przesyłką kurierską lub paczką pocztową (bardzo prosimy aby dokładnie zabezpieczyć produkt). Towar zwracany musi zostać przesłany w formie, która zabezpieczy go przed wszelkimi uszkodzeniami.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
1. Informujemy, że niezwykle istotnym elementem przy składaniu reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub zniszczonego jest, spisany w momencie doręczenia przesyłki, protokół szkody. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru o sporządzenie wspomnianego protokołu w obecności kuriera.

2. W przypadku otrzymania produktu uszkodzonego lub zniszczonego, Klient ma prawo do jego wymiany na towar wolny od wad albo zwrotu wpłaconej kwoty.

3. Decyzja o uznaniu reklamacji w przypadku otrzymania produktu uszkodzonego lub zniszczonego zostanie podjęta w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez wadliwego towaru z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) wraz ze spisanym, w momencie doręczenia, protokołem szkody oraz pisemnym oświadczeniem klienta o rezygnacji z zakupu lub chęci otrzymania pełnowartościowego produktu.

4. Po uznaniu reklamacji, Klient w terminie do 10 dni roboczych, zgodnie z oświadczeniem Klienta, otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty lub towar wolny od wad.

VII. Ochrona danych osobowych

1.    Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

VIII. Promocje w sklepie nie łączą się. Na produkty, które są objęte rabatem nie przysługuje dodatkowy kod rabatowy ani na pierwsze zakupy.

 

PROMOCJE
Waluty

Infolinia:

604 221 551 / 52 342 09 05

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl